FLY WITH ME AS WE EXPLORE MY SPECIAL WORLD: Read, Learn, Enjoy

MI Poems in Aklanon

     AY, AY, TOTO...HINUGAY

Matag-ud pa eang ngani,
Ro mga tudlo mo.
Pagbaeasa it baraha
Ginauyangan mo eon it tyempo.
Sa paaeabuton nga hin-aga
Ay, ay, toto...mangin ano ka baea?

Ginahinguhaan ki'ng mga ginikanan, nga
Pasudlon ka sa eskuylahan.
Kada umpisa it klase,
Bag-ong bag, kamesadentro, saewae, ag
Tupod it sapatos ro imo nga siki.
Owa pa ngani, gahinunga-tunga
Ro sangka semestre-
Ay, ay, toto...sa bilyaran ka pirme.

Onga it mga maimpluwensya'ng tawo
Kaibahan mo nga gasakay, sa
Maeahaeong awto.
Mauli ka sa inyo, tungang-gabii pirme
Nga may hugom nga sigarilyo, ag
Bitbit mo, lapad nga bote.
Ro imo'ng eawas, indi paghaliti,
Ay, ay, toto...hinay-hinay abi.

Pahinumdom ko imo'ng mga ginikanan,
Para man sa imo'ng kamaeayran.
Kun indi mo pagtadlungon
Ro imo nga daean,
Indi eon mabawi,
Mga tyempo nga nag-agi.
Ay, ay, toto...ro pagno-oe, sa ulihi.

 o5.23.2010

***********************************************************

     SALBAHE NGA BAKA

Adlaw-adlaw, kada aga-aga,
Hakikita ko imaw sa may plasa.
Nagahangeab it hilamon, ag
Ginagihit-gihit it tag-ana.
Ugaling kaina, abu rang kahangawa,
Si baka, owa sa plasa.
Ginaguyod eon it tag-ana,
Paeayo sa kurae ni Nanay Magda.
Habatian ko ro hambae kana:
"Salbahe'ng baka ka!
Ham-an it ginhangeab mo ro bueak
Ko ay Nanay Magda nga katueanga?"
Dayon hinapgot it patay nga sanga.
Dumaeagan si baka,
Sigi man ro eotos it tag-ana.
Umadto sa maeara ag sa euganeogan,
Naligos sanda nga daywa.

06.30.2011

********************************************************

ELEKSYON MANIA

Haron eon man sanda
Sigi ro soroy-soroy sa karsada.
Gapamilapil, pati kabeangan agyan pa
Gakangitongito nga silak owa ginabaliha.

Sigi ro bayaw it alima,
Hugot gid kun maglamano sanda.
May patapik-tapik pa sa abaga,
Tanan ro tawo igbata ag kakilaea.

Mga kurae ag poste puno it karatola,
Nagahiyumhiyom nga uyahon nakabalandra.
Nakasueat ro mga hinimuan ag pagahimuon pa,
Kun makapungko sa pwesto, gaserbisyo kuno sanda.

Ano baea ro mayad kara?
Nga obrahon it mga botante kong kasimanwa.
Kamo ro magbinagbinag it mga plataporma,
Para sa kauswagan it atong banwa.


-Lark-
 4.15.2013

***************************

 

PAGSALIG

Sa rayang kaaganhon,
Kapares ko nagligad nga mga inadlaw
Sa sueod it sangdag-on.
Sa baybayon it Navitas,
Ro pagsubeak it adlaw
Ginahueat nakon.
Samtang akon nga ginahuyap,
Ro kada hampak it humbak sa baybayon.
Sa akong painu-ino ag tagipusuon,
Ikaw, palangga, ro nagatuhaw sa gihapon.

Ginapuyusan ko ro pagsalig
Nga ikaw,
Kapares ko humbak hay magasapoe
Sa baybayon it akong tagipusuon.
Ag sa mga inadlaw nga paaeabuton,
Kon magkuros it uman ro aton nga daean
Aton nga mataw-an it kahigayunan,
Nga maibalik to pagtingkad 
It nageubad nga kolor
Ko atong paghigugmaanan.

-Lark-
5.31.2013
(updated: 2.14.2018)

****************************

AMPAW

Humay nga bahaw, tipunon ag bun-agon
Kun mauga eon ngani, dayon pabution
Ibhan it kaeamay ag euwag-eowagon
Voila!
Ampaw eon dayon.
Produkto nga ginapabugae
It mga Lezonhon.

-Lark-
10.27.2013

***********************

HATANDAAN KO PA

Nagabalik sa akong painu-ino,
Kun tig-aeani idto sa Lezo.
Sa eanas abu nga tawo,
Matsa pyesta kun isipon mo.

Sa maeapad nga kaeanasan,
Uhay nga matimgas nagasaeansan.
Ro mga mamumugon owa't kagauyan,
Sigi sinaot sa tambobo nga giliukan.

Paeay nga parte it pinamugnan,
Baywon sa eusong, halin sa bueon-agan.
Bugas nga tinaphan dayon tug-unon,
Agud may makaon sa ilabas ag ihapon.

Simple nga pangabuhi akon ginahandum,
Ginikanan ang onga nagahiliugyon.
Sa pawod nga baeay kon magtililipon,
Masadya maskin sa tunga it kaimueon.

-Lark-
9.7.2014

***********************

SO LOLO AG SI LOLA

Kat buhi pa anay si Lolo ag si Lola,
Nagbahoe ako sa euyo nanda.
Sanda kakon ro nagdipara,
Ginbilang ko nga akong ama ag ina.
Sanda kakon ro nagturo
It mayad nga pamatasan.
Ag ro isigkatawo kuno,
Hay kinahangean nga buligan.
Anda man nga ginhinguhaan
Nga makasueod ako sa eskuylahan.
Mayad gid kuno kun may tinun-an,
Manggad ron nga handumanan.
Agud sa kahin-agagan,
Indi ako magsalig sa sa'ng ginikanan.
Indi gid kuno ako magkalipat,
Nga magtawag sa Ginoo ag magpasaeamat.
Sa tanan nga grasya nga naangkon,
Ibayaw Kana ro tagipusuon.

Sa pihak nga kinabuhi eon sanda makaron,
Ro andang ehemplo 
Ginapuyusan ko pa gihapon.
Sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi nakon,
Si Lolo ag si Lola
Buhi
Sa'ng pagkatawo ag tagipusuun.

-Lark-
9.2.2013

**********************

KUN MAHAYAG RO BUEAN

Kun gabii nga mahayag ro buean,
Bong Sa Nabas ro amon nga hampang.
Gapanago maskin sa puno it gaeang,
Gapaeanaka sa mga kakahuyan.

Masadya gid kami ka'ng mga kaibahan,
Maskin gakaeadgad ro tuhod kun hidusmo sa daean.
Tampuean it eampunaya ni lola, dayon pangisgan
Pero balik man gihapon kinagab-ihan.

-Lark-
8.6.2013

Comments on: "MI Poems in Aklanon" (5)

  1. hi. can i ask po if sino so authors it dayang mga poem?

  2. Sino sino po yung authors dito?

  3. Hi I just wanna ask the meaning of eleksyon Mania. I am currently writing a research paper regarding the election we faced.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: